ΚΥΜΑΤΑ RESTAURANT

4o  χιλιόμετρο καμαρριωτισας-λουτρων
Σαμοθρακη τ,κ 68002

phone: +306972415611-   2551041294